Černokostelecká 458
251 01 Říčany - Radošovice
tel./fax: 323 602 340
323 603 823
HARMONY SZ, a.s. - idatabaze.czStavební firmy, práce - idatabaze.cz
Porotherm
Výstavba RD
Výstavba RD je společností realizována buďto pro individuální investory nebo developerské společnosti (např. Central Group, a.s.).

Výstavba je prováděna dle PD dodané investorem, v rozsahu dohodnutém ve smlouvě o dílo, jejíž součástí je podrobný položkový rozpočet.





© CLEVER Soft & Datak