Černokostelecká 458
251 01 Říčany - Radošovice
tel./fax: 323 602 340
323 603 823
HARMONY SZ, a.s. - idatabaze.czStavební firmy, práce - idatabaze.cz
Porotherm
Komunikace a zpevněné plochy
Společnost provádí výstavbu komunikací a zpevněných ploch, včetně souvisejících objektů (zpevnění svahů, opěrné zdi, odvodnění), dle požadavků investora.
Komunikace a zpevněné plochy provádíme včetně zemních prací a konstrukcí podkladních vrstev z drceného kameniva pro všechny typy zatížení. Kryt komunikací a zpevněných ploch realizujeme zejména betonové zámkové dlažby od renomovaných výrobců (Best, a.s., B&BC, a.s., Colorbeton, a.s.), dále z přírodního kamene a asfaltobetonu.
Dále provádíme kalené a mlatové cesty. Pro provádění těchto staveb jsme schopni navrhnou skladbu podkladních vrstev v jednotlivých případech architektonické řešení, včetně skladby, barvy a typu povrchu zámkové dlažby.
© CLEVER Soft & Datak